دانلود کتاب گویا (فایل های صوتی کتاب) :

دانلود درسنامه و جزوه دروس متوسطه اول (بر روی مقطع خود کلیک کنید):

دانلود ویدیوهای آموزش الفبای انگلیسی:

دانلود طرح درس سالانه متوسطه اول (بر روی مقطع خود کلیک کنید):

دانلود طرح درس روزانه ملی (تمامی دروس) متوسطه اول (بر روی مقطع خود کلیک کنید):

دانلود کتاب گام به گام زبان انگلیسی متوسطه اول (حل مسائل، ترجمه) (بر روی مقطع خود کلیک کنید):

منبع: پادرس دات کام

دانلود مجموعه کاربرگ های درس به درس زبان انگلیسی متوسطه اول:

دانلود صدها کاربرگ تعاملی آنلاین زبان انگلیسی متوسطه اول:

منابع:
دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

امیر پناهی نور مخترع، مدرس، پژوهشگر فناوری آموزشی